Danh sách vắc xin dịch vụ và bảng giá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (Cập nhật 23/05/2022)

Thứ hai - 23/05/2022 05:00
Danh sách vắc xin dịch vụ và bảng giá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (Cập nhật 23/05/2022)
Danh sách vắc xin dịch vụ và bảng giá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (Cập nhật 23/05/2022)
DANH SÁCH VẮC XIN DỊCH VỤ VÀ BẢNG GIÁ NIÊM YẾT
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP CẦN THƠ

(Cập nhật 23/05/2022)
eceb5059b505755b2c14

BẢNG GIÁ TIÊM NGỪA VẮC XIN DỊCH VỤ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Bảng giá theo Quyết định số 571/QĐ-KSBT ngày 06 tháng 05 năm 2022.
Tham khảo tình trạng vắc xin còn trong kho vắc xin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ
Vaccine
Nhấp ảnh xem thông tin kho vắc ​​​​xin

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ xây dựng bảng giá tiêm ngừa vắc xin dịch vụ đơn vị như sau:
 CDCgiavacxin2022
Chi tiết:
1     Rotarix 1,5ml (Ngừa tiêu chảy); Uống; Nước SX: Bỉ    - Giá:780,000 đồng/Lọ
2     Rotateq 2ml (Ngừa tiêu chảy); Uống; Nước SX: Mỹ    - Giá: 565,000 đồng/Lọ
3     Rotavin-M1 (Ngừa tiêu chảy); Uống;  Nước SX: VN    - Giá: 400,000 đồng/Lọ
4     SAR 1.000UI (Huyết thanh ngừa bệnh dại); Tiêm bắp; Nước SX: VN    - Giá: 377,000 đồng/Lọ
5     Verorab 0,5ml    (Vắc xin dại tiêm bắp); Tiêm bắp; Nước SX: Pháp    - Giá:    277,000 đồng/ Lọ
6     Verorab 0,2ml    (VX dại tiêm trong da); Tiêm 
trong da; Nước SX: Pháp    - Giá: 188,000 đồng/Mũi
7     Abhayrab 0,5ml    (     Vắc xin dại tiêm bắp    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Ấn Độ    - Giá:    213,000    đồng/     Lọ
8     Abhayrab 0,2ml     (     VX dại tiêm trong da    )    " Tiêm 
trong da"    Nước SX:     Ấn Độ    - Giá:    155,000    đồng/     Mũi
9     Speeda 0,5ml    (     VX dại tiêm bắp    )     Tiêm bắp    Nước SX:     TQ    - Giá:    205,000    đồng/     Lọ
10     VAT 0,5ml    (     Vắc xin ngừa uốn ván    )     Tiêm bắp    Nước SX:     VN    - Giá:    46,000    đồng/     Ống
11     SAT 1500UI    (     Huyết thanh ngừa bệnh uốn ván    )     Tiêm bắp    Nước SX:     VN    - Giá:    72,000    đồng/     Ống
12     JEV 1ml    (     Ngừa viêm não NBB  ≥ 36 tháng     )    " Tiêm
dưới da"    Nước SX:     VN    - Giá:    90,000    đồng/     Lọ
13     JEV 0,5 ml    (     Ngừa viêm não NBB Trẻ < 36 tháng    )    " Tiêm
dưới da"    Nước SX:     VN    - Giá:    64,000    đồng/     Lọ
14     Imojve 0,5ml    (     Ngừa viêm não NBB  > 9 tháng     )    " Tiêm
dưới da"    Nước SX:     TL    - Giá:    638,000    đồng/     Lọ
15     Engerix B 20mcg/1ml    (     Ngừa Viêm gan B người ≥ 20 tuổi    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Bỉ    - Giá:    146,000    đồng/     Lọ
16     Engerix B 10mcg/0,5ml    (     Ngừa Viêm gan B người < 20 tuổi    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Bỉ    - Giá:    105,000    đồng/     Lọ
17     Euvax 20mcg/1ml    (     Ngừa Viêm gan B người ≥ 16 tuổi    )     Tiêm bắp    Nước SX:     HQ    - Giá:    151,000    đồng/     Lọ
18     Euvax 10mcg/0,5ml    (     Ngừa Viêm gan B người < 16 tuổi    )     Tiêm bắp    Nước SX:     HQ    - Giá:    101,000    đồng/     Lọ
19     Gene - HBVAX 10mcg/0.5ml    (    Ngừa Viêm gan B     )     Tiêm bắp    Nước SX:     VN    - Giá:    81,000    đồng/     Lọ
20     Gene - HBVAX 20mcg/1ml    (    Ngừa Viêm gan B     )     Tiêm bắp    Nước SX:     VN    - Giá:    103,000    đồng/     Lọ
21     Hepavax-Gene    (    Ngừa Viêm gan B người  lớn    )     Tiêm bắp    Nước SX:     HQ    - Giá:    130,000    đồng/     Lọ
22     Hepavax-Gene    (     Ngừa Viêm gan B người < 10 tuổi    )     Tiêm bắp    Nước SX:     HQ    - Giá:    95,000    đồng/     Lọ
23     Heberbiova HB 20mcg    (    Ngừa Viêm gan B    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Cuba    - Giá:    105,000    đồng/     Lọ
24     Heberbiova HB 10mcg    (    Ngừa Viêm gan B    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Cuba    - Giá:    84,000    đồng/     Lọ
25     Avaxim 80UI    (     Ngừa VGSVA người < 16 tuổi    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Pháp    - Giá:    425,000    đồng/     Lọ
26     Havax    (     Ngừa VGSV A    )     Tiêm bắp    Nước SX:     VN    - Giá:    135,000    đồng/     Lọ
27     Twinrix 1ml    (     Ngừa viêm gan A + B    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Bỉ    - Giá:    466,000    đồng/     Lọ
28     Quimi-Hib    (    " Ngừa  viêm phổi và viêm 
màng não mủ"    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Cu ba    - Giá:    230,000    đồng/     Lọ
29     Vaxigrip 0,25ml    (     Ngừa cúm người < 3 tuổi    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Pháp    - Giá:    223,000    đồng/     Lọ
30     Vaxigrip 0,5ml    (     Ngừa cúm người ≥ 3 tuổi    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Pháp    - Giá:    263,000    đồng/     Lọ
31  Vaxigrip Tetra (     Ngừa cúm người ≥ 3 tuổi    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Pháp    - Giá:   321,000    đồng/     Lọ
32  Influvac    (Ngừa cúm) Tiêm bắp    Nước SX:     Hà Lan    - Giá:    247,000    đồng/Lọ
33  Influvac Tetra   (Ngừa cúm) Tiêm bắp    Nước SX:     Hà Lan    - Giá:    301,000    đồng/Lọ
34  Gcflupfs 0,5ml    (Ngừa cúm người > 3 tuổi) Tiêm bắp    Nước SX:     HQ    - Giá:    213,000    đồng/Liều
35 Ivacflu-s 0.5ml (Ngừa cúm) Tiêm bắp Nước SX: Việt Nam - Giá: 193.000 đồng/Lọ
36  Varivax    (Ngừa thủy đậu    )    " Tiêm
 dưới da"    Nước SX:     Mỹ    - Giá:    800,000    đồng/     Lọ
37  Varicella    (Ngừa thủy đậu    )    " Tiêm
 dưới da"    Nước SX:     HQ    - Giá:    572,000    đồng/     Lọ
38     Menactra 0,5ml    (     Ngừa não mô cầu A, C, Y, W- 135    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Pháp    - Giá:    1,163,000    đồng/     Lọ
39     VA mengoc B+C    (     Ngừa viêm não mô cầu BC    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Cuba    - Giá:    195,000    đồng/     
40     Synflorix 0,5 ml    (     Vắc xin phế cầu liên hợp    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Bỉ    - Giá:    922,000    đồng/     Lọ
41     Prevenar 13 0,5 ml    (     Vắc xin phế cầu    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Anh    - Giá:    1,187,000    đồng/    Lọ
42     Typhim Vi    (     Ngừa thương hàn    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Pháp    - Giá:    166,000    đồng/     Lọ
43     MMR II 0,5ml    (     Ngừa sởi, rubella, quai bị    )    " Tiêm
 dưới da"    Nước SX:     Mỹ    - Giá:    203,000    đồng/     Lọ
44     Measles, Mumps and Rubella    (     Ngừa sởi, rubella, quai bị    )    " Tiêm
 dưới da"    Nước SX:     Ấn Độ    - Giá:    185,000    đồng/    
45     Gardasil 0,5ml    (     Ngừa ung thư cổ tử cung    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Mỹ    - Giá:    1,618,000    đồng/     Lọ
46     Cervarix 0,5ml    (     Ngừa ung thư cổ tử cung    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Bỉ    - Giá:    848,000    đồng/     Lọ
47     Infarix IPV-Hib    (    Ngừa BH, BL, Hib, HG, UV    )     Tiêm bắp    Nước SX:    Pháp    - Giá:    931,000    đồng/     Lọ
48     Infanrix hexa    (    " Ngừa BH,UV,HG,BL,VMN mủ,
Viêm gan B"    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Bỉ    - Giá:    921,000    đồng/     Lọ
49     Hexaxim    (    " Ngừa BH,UV,HG,BL,VMN mủ,
Viêm gan B"    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Pháp    - Giá:    964,000    đồng/     Lọ
50     Boostrix 0,5ml    (     Ngừa BH, UV, HG     )     Tiêm bắp    Nước SX:     Pháp    - Giá:    708,000    đồng/     Lọ
51     Adacel     (     Ngừa BH, UV, HG     )     Tiêm bắp    Nước SX:     Pháp    - Giá:    627,000    đồng/     Lọ
52     Tetraxim    (     Ngừa BH,UV, HG (vô bào), BL    )     Tiêm bắp    Nước SX:     Pháp    - Giá:    459,000    đồng/     Lọ
Tham khảo tình trạng vắc xin còn trong kho vắc xin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ
Vaccine
Nhấp ảnh xem thông tin kho vắc ​​​​xin
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Địa chỉ 1: Số 01 Ngô Đức Kế, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
+ Điện thoại: 02923 811779 (tư vấn tiêm ngừa)
Địa chỉ 2: Số 400 Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
+ Điện thoại: 0292 3 825268 (Tư vấn tiêm ngừa)
+ Điện thoại: 02923.813.735 (Tư vấn sức khỏe sinh sản)
+ Điện thoại: 02923.830.676 (Tư vấn HIV/AIDS)
+ Điện thoại: 0903.671489; 0946899189 (Dịch vụ Phun hóa chất diệt khuẩn, côn trùng);
+ Điện thoại: 02923810540 (Dịch vụ Khám sức khỏe nhân viên, công ty);
+ Điện thoại: 02923.822.353 (Dịch vụ xét nghiệm);
+ Điện thoại: 02923820296 (Dịch vụ khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp);
+ Điện thoại: 0768231113 (Dịch vụ quan trắc môi trường).
Website: https://cdccantho.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/kiemsoatbenhtatcantho/
Cập nhật tình trạng vắc xin: http://vucdc.com/vi/news/vac-xin-dich-vu/
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG
Quý khách hàng vui lòng liên hệ Bác sĩ tư vấn phòng tiêm: 0292.3.811.779 hoặc 0292 3 825268 để biết chính xác tình trạng vắc xin hiện tại.
Trân trọng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi